EAT MII GOARRÁN

Mikä alkuperäiskansa?

Millaisten asioiden kanssa he kamppailevat? Mitä tarkoittaa olla saamelainen tänä päivänä?

Eat mii goarrán - Me emme katoa on neljän artikkelin sarja saamelaisista, Euroopan unionin ainoasta tunnustetusta alkuperäiskansasta. Katse kohdistuu tulevaisuuteen unohtamatta menneisyyttä.

Artikkeli saamen kielistä: 17.4.

Artikkeli saamelaisista muusikoista: 19.4.

Artikkeli poronhoidosta ja käsitöistä: 24.4.

Artikkeli maapolitiikasta: 26.4.

Projekti on toteutettu osana Oulun ammattikorkeakoulun journalistiopiskelijoiden Lab-opintoja vuonna 2020.

 

ARTIKKELIT

maa.jpg

MAAOIKEUKSISTA TAISTELU EI PÄÄTY

26.4.2020

Suomen valtio on sitoutunut moniin kansainvälisiin ihmisoikeuksia ja alkuperäiskansoja koskeviin julistuksiin ja sopimuksiin. Niistä huolimatta saamelaisille kuuluvat maaoikeudet eivät toteudu, vaan kulttuuria uhkaavia hankkeita on edelleen käynnissä.

vuodenajat1.jpg

VUODENAJAT RYTMITTÄVÄT PORONHOITOA JA SAAMENKÄSITÖITÄ

24.4.2020

Saamelaiset ovat harjoittaneet poronhoitoa satoja vuosia. Poronhoito ei ole pelkkä elinkeino, vaan osa etnistä identiteettiä. Lisäksi porosta saatava nahka on vahva osa saamelaista käsityöperinnettä.

music-header kopio.jpg

MUSIIKKIA OMALLA TYYLILLÄ PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN

19.4.2020

Saamelaismusiikki tuo monelle mieleen ennen kaikkea alkuperäiskansan musiikkiperinteen joikuineen ja rumpuineen. Nuoret saamelaiset muusikot Erke Eriksen ja Mihkku Laiti tekevät musiikkia myös genrerajoja rikkoen omalla äidinkielellään.

UHANALAISET JA ELÄVÄT ALKUPERÄISKIELET – "EIVÄT NE OLE MITÄÄN MUINAISJÄÄNTEITÄ"

17.4.2020

Saamelaisilla on Suomen alkuperäiskansana laissa turvattu oikeus käyttää omaa kieltään. Kielelliset oikeudet toteutuvat kuitenkin vaihtelevasti kolmen Suomessa puhuttavan saamen kielen osalta. Tässä artikkelissa kolme saamelaisnuorta kertoo suhteestaan pohjoissaameen, inarinsaameen ja koltansaameen.

 
 

Eat mii goarrán – Me emme katoa

©2020 by Eat mii goarrán. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now